VOOR SCHOLEN

Ons educatieve aanbod voor scholen speelt een cruciale rol in het bevorderen van begrip, acceptatie en empathie in de klaslokalen.

De korte film 'Hier ben ik' verkent het thema van homoseksualiteit binnen het geloof en biedt inzichten in de complexe reis van individuen die hun identiteit proberen te verenigen met hun religieuze overtuigingen.

De korte film 'Ik ben Levi' werpt een licht op het interne conflict van mensen die zichzelf niet anders willen voelen, maar toch te maken krijgen met maatschappelijke verwachtingen en vooroordelen.

Daarnaast hebben we vijf korte video's over onze modellen, die elk een uniek aspect van identiteit en zelfexpressie belichten. Deze video's dienen als inspiratiebronnen en gespreksstarters voor klasdiscussies over diversiteit en inclusie.

Wij geloven dat educatie de sleutel is tot verandering. Ons educatieve aanbod is ontworpen om docenten en leerlingen te ondersteunen bij het verkennen van belangrijke thema's rond identiteit, diversiteit en acceptatie. Samen kunnen we bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich geliefd en gewaardeerd voelt. Doe met ons mee en laten we samen bouwen aan een inclusievere wereld!

HOE GAAT HET IN Z'N WERK?

Hier is een overzicht van hoe we te werk gaan bij de implementatie van onze campagne en educatieve aanbod op scholen:

      Stap 1: Incheck Gesprek met Projectmanager

 • Onze projectmanager zal een afspraak maken om langs te komen op de school.
 • Tijdens dit incheck gesprek wordt besproken hoe de campagne en het educatieve aanbod het beste kunnen worden geïntegreerd binnen de schoolomgeving.
 • Samen met de school wordt gekeken naar de specifieke behoeften, doelen en planning.

  Stap 2: Campagne Pakket en Inloggegevens
 • Na het incheck gesprek ontvangt de school een compleet campagne pakket dat alle benodigde materialen bevat.
 • Daarnaast krijgt de school inloggegevens voor ons online portaal waar de educatieve lessen en hulpmiddelen te bekijken en te downloaden zijn.
 • Deze toegang biedt docenten de flexibiliteit om de lessen in hun eigen tempo in te zetten en aan te passen aan de behoeften van hun leerlingen.

  Stap 3: Inzetten van de Lessen
 • Docenten kunnen de lessen inzetten op momenten die het best passen binnen hun lesprogramma.
 • Het educatieve aanbod is ontworpen om naadloos aan te sluiten bij verschillende vakken en leeftijdsgroepen.
 • Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze de materialen willen integreren in hun onderwijspraktijk.

  Stap 4: Feedback en Evaluatie
 • Wij hechten veel waarde aan feedback van scholen en docenten.
 • Na het implementeren van de campagne en het educatieve aanbod, horen we graag hoe het is gegaan en wat de reacties waren bij leerlingen en docenten.
 • Deze feedback helpt ons om onze materialen en ondersteuning voortdurend te verbeteren.

  Optionele (Pauze)acties en Activiteiten
 • In overleg met de projectmanager kunnen scholen ervoor kiezen om extra acties en activiteiten te organiseren, zoals (pauze)acties, exposities of gastspreekbeurten.
 • Deze aanvullende initiatieven kunnen bijdragen aan een nog diepere betrokkenheid van de leerlingen en een grotere impact van de campagne.

 

Neem Contact op met Janneke

In het contact met de projectmanager Janneke zal zij een inlogcode sturen die toegang geeft tot het portaal waar al het materiaal te vinden is.  Het portaal is gesloten omdat wij graag op de hoogte blijven waar de film, het lesprogramma en de campagne zichtbaar zijn. 


EXPERTISE PARTNERS